ارسال اطلاعات

کد فرم: 8145
ارسال کننده:
فرم: گروه جشنواره پدافند غیر عامل - فرم مشارکت در شورای سیاستگذاری جشنواره (1105)
مرکز: اداره کل پدافند غیر عامل استانداری خراسان رضوی |
وضعیت: ثبت شده ثبت شده
تاريخ فرم: 1400/01/27 12:20
تاريخ ويرايش: 1400/01/27 12:20

مشخصات فرم

توضیحات در خصوص برگزاری اولین جشنواره مجازی
رديفعنوانمقدار
1جامعه کنونی محصور ارتباطات و اطلاعاتي هستند كه از طريق ابزار و وسايل گوناگون ذهن آنها را در راستاي اهداف از پيش تعيين شده خود حركت مي‌دهند. در این راستا نقش فضای مجازی در حوزه عمليات رواني غیر قابل انکار است، امروزه تأثير و نفوذ در افكار و رفتار انسانها از طريق پیام رسان های مجازی رو به گسترش نهاده است. در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان جهش تولید نامگذاری شده است و فضای کشور متاثر از شیوع بیماری کرونا است، به منظور آگاهی بخشی ، استفاده از خرد جمعی و مقابله با تهدیدات غیر عامل با استفاده از ابزارهای رسانه ای نوین، اولین جشنواره مجازی پدافند غیر عامل با عنوان امنیت ملی و دفاع غیر عامل در حوزه تجارب ، ایده ها و مقالات برگزار می شود. محورهای پیشنهادی جشنواره: 1- جهش تولید از نگاه پدافند غیرعامل 2-تاثیرات الگوی مثلث اقتصادی در استان از منظر پدافند غیرعامل 3-پدافند زیستی و مدیریت بهینه کرونا 4-پدافند سایبری 5-پدافندفرهنگی جهت مشارکت در شورای سیاستگذاری این جشنواره فرم ثبت نام ذیل را می بایست تکمیل تا پس از بررسی اعضا منتخب گردند: -
مشخصات
رديفعنوانمقدار
1 نام و نام خانوادگی:
2 تحصیلات:
3 شماره همراه * : بارگذاری این قسمت الزامیست در صورت عدم ارسال به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد
4 پست سازمانی:
5 محل خدمت:
6 سوابق و فعالیت های اجرایی:
ارسال مستندات
رديفعنوانمقدار
1ارسال رزومه : * فقط فرمت هاي zip و pdf حتی الامکان مستند خود را با فرمت PDF ارسال فرمایید

* موارد ستاره دار الزامي است.